REKISTERÖIDY

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

SKS Oppi ja Tieto Oy:n Äly-palvelu

Yleistä

SKS Oppi ja Tieto Oy käsittelee henkilötietoja vastuullisesti ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia. Tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa, minkä tyyppisiä tietoja keräämme Äly-verkkopalvelussa, joka on SKS:n ylläpitämä sähköinen oppimisympäristö (”Palvelu”), ja kuinka käytämme näitä tietoja.

Kerätyt tiedot ja säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme seuraavanlaisia tietoja Palvelun käyttäjistä (”Käyttäjä”) eri lähteistä:

Tietoja, jotka käyttäjä antaa meille. Tiedot kerätään Käyttäjältä itseltään Palveluun rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. SKS ei kerää alle 13-vuotiaiden henkilötietoja. Rekisterissä ylläpidetään Käyttäjien seuraavia tietoja:

  • sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, koulun nimi, koulun paikkakunta, toiminta Palvelussa
  • mikäli Käyttäjä on oppilas, oppilaan ryhmä; mikäli Käyttäjä on opettaja, opettajan ÄOL-jäsennumero

Teknisesti kerättyjä tietoja Palveluiden käytöstä. Koska Palvelu tarjotaan sähköisesti, tallentuu ja tallennamme järjestelmiimme edellä mainittujen tietojen lisäksi myös muita tietoja Käyttäjistä. Tällaisia teknisesti keräämiämme tietoja ovat esimerkiksi:

  • Palvelun Käyttäjien IP-osoitteet, laite- ja ohjelmistotunnisteet, käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio, sekä selaimen ja käyttöjärjestelmän kieliasetukset

Kolmansilta osapuolilta saamamme tiedot. Käytämme Palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin:

  • Sopimus: SKS Oppi ja Tieto Oy käsittelee Käyttäjän antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen Palvelusta, jonka Käyttäjä on tilannut.
  • Suostumus: SKS Oppi ja Tieto Oy käsittelee Käyttäjän antamia tietoja tai havainnoituja tietoja Käyttäjän suostumuksen tai alla mainitun oikeutetun edun perusteella muun muassa markkinointitarkoitusiin.
  • Oikeutettu etu: SKS Oppi ja Tieto Oy käsittelee Käyttäjän antamia tietoja tai havainnoituja tietoja asiakaspalvelun hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, palveluiden toteuttamiseen, liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä markkinointiin.

Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Palvelun sekä muiden palveluidemme ylläpitämiseen, tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen sekä suojaamiseen.
  • Yhteydenottoihin Käyttäjiin, asiakassuhteen hoitoon.
  • Palveluidemme markkinointiin sekä uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen Käyttäjille.
  • Palveluidemme käytön, myynnin sekä asiakassuhteidemme analysointiin ja tilastointiin.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia tai henkilömatrikkeleja varten. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta, sovellettavien käyttöehtojen täytäntöön panemiseksi ja mahdollisten ehtorikkomusten tutkimiseksi ja Palvelun turvallisuuden takaamiseksi. Voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia (anonyymeja) tietoja kolmansille osapuolille analysointitarkoituksiin.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

Voimme luovuttaa Käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä Palvelut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Henkilötietojen säilytys

Palveluun tallennetut tiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen Palvelun tarjoamiseksi, voimassaolevan lainsäädännön noudattamiseksi tai laillisten etujemme valvomiseksi ja varmistamiseksi. Käyttäjän henkilötiedot poistetaan rekisteristämme rekisteröidyn ilmoitettua lopettaneensa Palvelun käytön joko ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti taikka poistamalla Palvelun käyttöön vaadittavan käyttäjätilinsä.

Palvelun keskustelupalstoille ja muihin julkisiin osioihin voi jäädä näkyviin Käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja voidaan säilyttää myös pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä suorittaa Palveluun liittyvät maksutapahtumat käyttämämme maksupalveluntarjoajan palvelussa. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

SKS Oppi ja Tieto Oy ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää tai muutoin käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella esimerkiksi palveluntarjoajien käsitellessä henkilötietoja SKS Oppi ja Tieto Oy:n puolesta, jolloin SKS Oppi ja Tieto Oy huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palveluun tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisin organisatorisin ja teknisin suojauskeinoin ja -menettelyin. Pääsy henkilötietoihin on vain sellaisilla tahoilla ja työntekijöillä, joiden tehtävien suorittamiseksi henkilötietojen käsittely on perusteltua ja tarpeellista. Käytämme ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Internetiin kytketyt tietojärjestelmät eivät kuitenkaan ole koskaan täysin tietoturvallisia. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että henkilörekisteriin tallennettujen henkilötietojen tietosuoja vaarantuu tai on vaarantunut, ilmoitamme tarvittaessa henkilötietojen vaarantumisesta rekisteröidyille ilman aiheetonta viivytystä ja lisäksi myös viranomaisille 72 tunnin kuluessa vaarantumisen tai sen mahdollisuuden havaitsemisesta. Tietosuojan niin vaatiessa voimme väliaikaisesti keskeyttää Palvelun tarjoamisen.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita teknisiä seurantakeinoja Palvelussamme. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa sivuston selaamiseen käytetylle laitteelle käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voimme tunnistaa Palveluun palaavat käyttäjät ja käyttää Palveluun kuuluvien verkkosivustojemme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan.

Palveluidemme käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat estää evästeiden tallentamisen käyttämänsä selaimen asetuksista, sekä tarvittaessa poistaa jo tallennetut evästeet tyhjentämällä selaimensa sivuhistorian. Ohjeet evästeiden estämiseen ja sivuhistorian tyhjentämiseen löydät selaimesi käyttöohjeesta. Osa käyttämistämme evästeistä voivat olla välttämättömiä Palveluun liittyvän sivuston joidenkin ominaisuuksien toiminnan kannalta. Mobiiliapplikaatioissa seurantaa voi säädellä laitteen asetuksista. Seurantatietoja eri päätelaitteista voidaan yhdistää ja käyttäjiä voidaan profiloida automaattisesti tietojen perusteella.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä, joihin sovelletaan kyseisen tahon tietosuojaa koskevia ehtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics.

Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa SKS Oppi ja Tieto Oy:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Oikeus siirtää omat tietonsa. Käyttäjällä on saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut SKS Oppi ja Tieto Oy:lle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen SKS Oppi ja Tieto Oy:lle. Mikäli käyttäjä päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliä, Palveluiden tarjoamista tai SKS Oppi ja Tieto Oy:n liiketoimintaa.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos henkilötietojen käsittely (ml. automaattinen profilointi) perustuu käyttäjän SKS Oppi ja Tieto Oy:lle antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä SKS Oppi ja Tieto Oy:öön alla ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Yleistä

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa tällaisten sivustojen henkilötietojen käsittelystä, sillä näitä sivustoja koskevat näiden sivustojen omat tietosuojakäytäntönsä sekä käyttöehtonsa.

Tietosuojaselostetta voidaan ajoittain muuttaa. Kehotamme Käyttäjää tarkistamaan säännöllisesti Tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. SKS Oppi ja Tieto Oy informoi Käyttäjiä Tietosuojaselosteen muutoksista Palvelun yhteydessä ja olennaisista muutoksista mahdollisuuksien mukaan Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan SKS Oppi ja Tieto Oy:n ilmoittamana ajankohtana.

Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjä

ÄLY-palvelun käyttäjärekisteri

SKS Oppi ja Tieto Oy

Y-tunnus: 0200103-1

PL 259 (Ritarikatu 1)

00171 Helsinki

tero.norkola@finlit.fi

REKISTERÖIDY ÄLYN KÄYTTÄJÄKSI >