REKISTERÖIDY

Äly uudistuu!
Älystä oppimateriaali koko lukion suomen kielen ja kirjallisuuden opintoihin

Mikä Äly on?

- Äly on sähköinen koko lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaali, joka avautuu opetuskäyttöön elokuussa 2021.

- Älyssä on myös S2-oppimateriaali, jota voi käyttää sellaisenaan tai integroida suomen kielen ja kirjallisuuden materiaaliin. S2-materiaali julkaistaan kesä–heinäkuussa 2021.

Opettajat voivat tutustua oppimateriaaliin ja oppimisympäristöön etukäteen rekisteröitymällä osoitteessa https://aly2.mediapool.dev/signup.

Kenelle Äly on?

- Älyä voivat käyttää oppimateriaalinaan kaikki lukiolaiset.
- Äly sopii myös itsenäisille opiskelijoille.
- Uuden LOPSin mukaan opiskeleville on tarjolla moduulit 1–9. Moduulit 10 ja 11 julkaistaan Älyssä tammikuussa 2022.
- Toista vuotta opiskelevia varten on ohje, jonka avulla vanhan LOPSin mukaiset kurssit 4, 5 ja 6 voi opettaa moduulien sisällöillä.
- Abiturienttien käytettävissä on oppimateriaali vanhan LOPSin mukaisten kurssien 8 Kirjoittamistaitojen syventäminen ja 9 Lukutaitojen syventäminen opiskeluun.

Äly sisältää

- oppimateriaalin suomen kielen ja kirjallisuuden moduuleihin 1–9 (moduulit 10 ja 11 tulossa tammikuussa 2022)
- oppimateriaalin S2-moduuleihin 1–3 (moduuli 4 tulossa syksyllä 2021, muut vuonna 2022)
- oppimateriaalin vanhan LOPSin mukaisiin kursseihin 8 ja 9
- kielenhuollon tehtäväpankin
- kirjallisuusportfolion
- Äly-kirjaston valikoiman kaunokirjallisuutemme klassikoita ja kiinnostavia tietokirjoja
- Äidinkielen opettajain liiton preliminäärikokeet Abitti-yhteensopivina
- ylioppilaskokeet ja esimerkkivastauksia.

Millaisia lisenssejä Älyyn voi ostaa?

Äly-lisenssi sisältää kaiken Älyssä olevan, myös Äly Laudaturin sisällön.
Hinta alv 0 % Hinta sis. alv 10 %
3 kk yhden käyttäjän lisenssi 18,09 € 19,90 €
12 kk yhden käyttäjän lisenssi 45,36 € 49,90 €
36 kk yhden käyttäjän lisenssi 122,64 € 134,90 €
48 k yhden käyttäjän lisenssi 154,45 € 169,90 €

Äly Laudatur -lisenssi on suppeampi ja edullisempi vaihtoehto abiturienteille. Lisenssiin kuuluvat kurssien 8 ja 9 oppimateriaalit, Äidinkielen opettajain liiton preliminäärikokeet Abitti-yhteensopivina, ylioppilaskokeet ja runsaasti kommentoituja ja pisteitettyjä esimerkkivastauksia sekä Äly-kirjasto ja kielenhuoltotehtävät.

Hinta alv 0 % Hinta sis. alv 10 %
3 kk yhden käyttäjän lisenssi 11,73 € 12,90 €
12 kk yhden käyttäjän lisenssi 22,64 € 24,90 €
36 kk yhden käyttäjän lisenssi 54,45 € 59,90 €
48 kk yhden käyttäjän lisenssi 63,55 € 69,90 €

Opettajille Äly on maksuton.

Älyn ominaisuuksia

- Tekoäly tarkistaa kielenhuollon tehtävät ja antaa opiskelijalle hänen osaamistasonsa mukaisia tehtäviä. Äly perustelee kielenhuoltotehtävien oikeat vastaukset ja vahvistaa näin oppimista.
- Kirjalliset harjoitustehtävät voi opettajan valinnan mukaan tehdä ryhmissä, jolloin opiskelijat pääsevät harjoittelemaan yhdessä kirjoittamisen taitoja.
- Jokaisessa moduulissa on valmiit itsearviointilomakkeet.
- Kaikki tehtävät voi vertaisarvioida.
- Opetustekstit ovat kuunneltavissa tekstistä puheeksi -ominaisuuden avulla.
- Opetustekstit voi tulostaa. Tulosteet toimivat hyvänä tukimateriaalina ja helpottavat pitkien tekstien lukemista.

Äly valmistaa jatko-opintoihin

- Älyn opetustekstit ovat helposti lähestyttäviä. Niissä on huomioitu se, että lukio valmentaa jatko-opintoihin, ja niillä on vahvat yhteydet ympäröivään maailmaan ja opiskelu- ja työelämään.
- Vuorovaikutusosaaminen on läsnä työskentelytapoina ja aineistoissa läpi oppimateriaalin.

Keskiössä kirjallisuus ja lukeminen

- Jokaisessa moduulissa on runsaasti vinkkejä ja työkaluja kirjallisuuden opiskeluun ja käsittelyyn.
- Kattavien, moduulikohtaisten kirjallisuuslistojen avulla opiskelija löytää juuri hänelle sopivaa luettavaa.
- Äly-kirjasto tuo käden ulottuville valikoiman kaunokirjallisuutemme klassikoita ja kiinnostavia tietokirjoja.
- Kirjallisuusportfolioon opiskelija voi koota tekstinsä kaikista lukion aikana lukemistaan kirjoista. Portfolion avulla opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva omasta lukemisestaan.

Ylioppilastekstien jalanjäljissä

- Äly on jatkoa perinteikkäälle Ylioppilastekstejä-kokoelmalle. Se palvelee edelleen opiskelijoita ja opettajia ylioppilaskokeeseen valmistautumisessa. Vuonna 2020 seitsemän kymmenestä parhaiten menestyneestä lukiosta käytti Älyä.
- Jokaisessa moduulissa on luku- ja kirjoitustaidon tehtäviä.
- Kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeet julkaistaan Älyssä. Kevään kokeista on runsaasti kommentoituja ja pisteitettyjä esimerkkivastauksia, jotka päivitetään vuosittain.

Työkaluja opettajalle

Äly taipuu moneen
- Äly on valmis oppimateriaali ja käytettävissä sellaisenaan. Opettajan ohjeet tarjoavat vinkkejä Älyn avulla opettamiseen.
- Oppimateriaalia voi muokata lisäämällä, poistamalla tai piilottamalla väliaikaisesti. Opettaja voi luoda Älyyn omia kokeita, opetustekstejä, tehtäviä ja kuvia. Ne voi upottaa olemassa olevan materiaalin joukkoon tai niistä voi koota omia kokonaisia moduuleita.
- Opintojaksojen sisällöt voi järjestää valitsemallaan tavalla niin, että eri moduulien sisällöt lomittuvat.
- Älyn monipuolisissa tehtävissä on otettu huomioon yksilöllisyys ja mahdollisuus eriyttää opetusta.
- Älyyn luotuja omia tehtäviä voi jakaa omien opiskelijoiden lisäksi myös samassa koulussa työskentelevien kollegoiden käyttöön. Opettaja voi myös ehdottaa omia tehtäviään lisättäväksi kaikille Älyn käyttäjille.

Jaettava opettajuus
- Äly toimii oppiaineiden yhteisten opintojaksojen oppimisympäristönä. Toisen oppiaineen opettaja voi lisätä oman oppimateriaalinsa Älyyn, jolloin opintojaksolla ei tarvita muita oppimisympäristöjä.
- Opettaja voi tarvittaessa jakaa opintojakson hallinnan myös sijaiselle tai harjoittelijalle.

Arvioinnin avuksi
- Älyn työkaluilla yksittäisen opiskelijan ja kokonaisen ryhmän etenemistä on helppo seurata.
- Opettaja voi valita, mitkä tehtävät hän haluaa opiskelijoiden palauttavan itselleen.
- Tehtäviin on vastausaineksia, jotka tukevat opettajaa hänen työssään.
- Korjaustyökalulla opiskelijoiden vastauksista on helppo osoittaa eri virhetyypit. Työkalu on joustava, ja sitä voi muokata.
- Kirjallisen palautteen lisäksi opettaja voi jakaa palautteen myös äänitiedostona.

Ammattilaiset asialla

Älyn oppimateriaalin laatijat ovat Äidinkielen opettajain liiton valtuuttamia asiantuntijoita. Oppimateriaalista vastaavat lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat Terhi Davies, Karl Grünn ja Ulla Lauhava sekä kirjoittamisen yliopistonopettaja Jonna Riikonen. Preliminäärikokeet laatii ÄOL:n lukioryhmä.

Äly 2.0 esittelyvideo

Usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Tuleeko uudistunut Äly nykyisen rinnalle? Onko uudistuksen jälkeen olemassa kaksi eri Älyä?

Ei. Uudistunut Äly korvaa nykyisen Älyn elokuussa 2021. Uudistuneen Älyn esittelyversio on avoinna opettajille osoitteessa https://aly2.mediapool.dev/. Nykyinen Äly on käytettävissä normaaliin tapaan kevään 2021 ajan.


2. Mitä minun pitää käyttäjänä tehdä?

Ei mitään! Vanhat käyttäjät siirtyvät uudistuneeseen oppimisympäristöön automaattisesti, kun nykyinen Äly sulautuu osaksi uudistunutta Älyä.


3. Mitä uudessa Älyssä on?

Uudistuksen jälkeen käyttäjillä on lisenssiensä voimassaoloaikana pääsy suomen kielen ja kirjallisuuden koko lukion oppimäärän kattavaan materiaaliin. Kaikki materiaali on uuden opetussuunnitelman mukaista. Kurssien ÄI8 ja ÄI9 opetukseen on tarjolla vanhan opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali.


4. Saako Älyn preliminäärikokeet Abittiin?

Kyllä. Syksystä 2021 Älyn suositut preliminäärikokeet ovat ladattavissa Abittiin Älyä oppimateriaalinaan käyttäville opiskelijoille.


5. Riittääkö uusi Äly suomen kielen ja kirjallisuuden ainoaksi oppimateriaaliksi?

Kyllä. Uusi Äly pitää sisällään lukion suomen kielen ja kirjallisuuden koko oppimateriaalin. Opettajana voit käyttää Älyä ainoana oppimateriaalina, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse hankkia muuta aineistoa.


6. Opiskelijani noudattavat vuoden 2016 opetussuunnitelmaa. Voinko käyttää Älyä myös uudistuksen jälkeen?

Voit käyttää. Älyssä tällä hetkellä olevat kurssit ÄI8 ja ÄI9 ovat käytettävissä myös uudistuneessa Älyssä niin kauan kuin vanha opetussuunnitelma on käytössä. Uudistuneessa Älyssä on myös ohje, jonka avulla uuden opetussuunnitelman mukaista materiaalia voi soveltaa kurssien ÄI4, ÄI5 ja ÄI6 opetuksessa.


7. Mitä opiskelijalisenssi maksaa?

Koko lukion Äly
Lisenssi kattaa koko lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalin ja kaiken Älyn sisällön. Lisenssiin kuuluu myös Äly Laudaturin sisältö.

3 kuukauden lisenssi 18,09 € alv 0 % (19,90 € sis. alv)
12 kuukauden lisenssi 45,36 € alv 0 % (49,90 € sis. alv)
36 kuukauden lisenssi 122,64 € alv 0 % (134,90 € sis. alv)
48 kuukauden lisenssi 154,45 € alv 0 % (169,90 € sis. alv)

Äly Laudatur
Suppeampi, abiturienteille tarkoitettu Äly Laudatur -lisenssi sisältää ylioppilaskokeita, esimerkkivastauksia, luku- ja kirjoitustaidon harjoitustehtäviä, vanhan opetussuunnitelman mukaisten kurssien ÄI8 ja ÄI9 oppimateriaalin sekä Äidinkielen opettajain liiton preliminäärikokeet Abitti-yhteensopivina.

3 kuukauden lisenssi 11,73 € alv 0 % (12,90 € sis. alv)
12 kuukauden lisenssi 22,64 € alv 0 % (24,90 € sis. alv)
36 kuukauden lisenssi 54,45 € alv 0 % (59,90 € sis. alv)
48 kuukauden lisenssi 63,55 € alv 0 % (69,90 € sis. alv)

Nykyiseen Älyyn hankituilla lisensseillä voi käyttää myös uudistunutta Älyä niin kauan kuin lisenssit ovat voimassa.


8. Mitä opettajalisenssi maksaa?

Opettajille Äly on maksuton.

Opettajana voit tutustua uudistuneen Älyn esittelyversioon osoitteessa https://aly2.mediapool.dev/. Rekisteröidy ensimmäisellä kerralla uudeksi käyttäjäksi.


REKISTERÖIDY ÄLYN KÄYTTÄJÄKSI >